Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Εισαγωγή

Εισάγονται οι βασικές έννοιες και η προβληματική της περιοχής Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή. Ακόμη, τονίζεται η διεπιστημονικότητα του πεδίου και παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενες επιστήμες. Τέλος, υπογραμμίζεται η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων και παρουσιάζεται ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός.

1.Διαφάνειες.pdf

1.1 Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

Βασικές έννοιες και ορισμοί, Προβληματική της περιοχής Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, Διεπιστημονικότητα του πεδίου και εμπλεκόμενες επιστήμες

1.1 Η επιστήμη της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
1.1 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
1.1 Δραστηριότητες-Ασκήσεις

1.2 Η σημασία της καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων

Λόγοι καλής σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων, Παραδείγματα κακής σχεδίασης

1.2 Βιντεοδιάλεξη
1.2 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
1.2 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

1.3 Ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή
Τεχνολογικές εξελίξεις και σημαντικές προσωπικότητες που επηρέασαν και επηρεάζουν την πορεία της επιστήμης Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή

1.3 Βιντεοδιάλεξη
1.3 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
1.3 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html

1.4 Ευχρηστία και ανθρωποκεντρική σχεδίαση
Εισάγονται βασικές έννοιες-κλειδιά του πεδίου Επικοινωνίας-Ανθρώπου Υπολογιστή, όπως είναι  η ευχρηστία και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός.

1.4 Βιντεοδιάλεξη
1.4 Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης
1.4 Δραστηριότητες-Ασκήσεις.html