Κοινωνική διάσταση

Προστασία δικαιωμάτων δημιουργού λογισμικού, πατέντες και copyright, Ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα

Κοινωνική_Διάσταση
Κοινωνική Διάσταση
Κοινωνική και ηθική διάσταση (Μέρος 1)

Προστασία δικαιωμάτων δημιουργού λογισμικού, πατέντες και copyright

Κοινωνική και ηθική διάσταση (Μέρος 2)

Ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Άσκηση 8 - Open Courses

Κοινωνική και ηθική διάσταση