Δομημένος Προγραμματισμός

Συναρτήσεις, τοπικές και γενικές μεταβλητές, κλήση συνάρτησης, ενσωμάτωση βιβλιοθηκών, δομές επανάληψης: while και for, παραδείγματα

ΑΣΤΡΑΙΑ: Σύστημα Αυτόματης Αξιολόγησης Κώδικα

Φροντιστηριακή Άσκηση Φ3 στην Αστραία (17-24/10)

Python_functions_loops
Δομημένος Προγραμματισμός, Συναρτήσεις, math, random, δομές επανάληψης
Εργαστήριο 5 - Python - Συναρτήσεις
Python (Μέρος 9)

Δημιουργία Συναρτήσεων

Python (Μέρος 10)

Παραδείγματα: Πυθαγόρειες Τριάδες και Πρώτοι Αριθμοί

Python (Μέρος 11)

Παράδειγμα: Πρώτοι Αριθμοί (συνέχεια)

Python (Μέρος 12)

Συναρτήσεις Γραφικών (Βιβλιοθήκη turtle)

Άσκηση 2 - Open Courses