Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων: Εισαγωγή

Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και των βασικών αλγοριθμικών δομών, διαγράμματα ροής, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, μετατροπές τύπων, δομή if-elif-else, παραδείγματα

ΑΣΤΡΑΙΑ: Σύστημα Αυτόματης Αξιολόγησης Κώδικα

Φροντιστηριακή Άσκηση Φ2 στην Αστραία (10-17/10)

Setup_Instructions_forPython
Οδηγίες εγκατάστασης Python
Python_variables_if
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Εισαγωγή
Εργαστήριο 1 - Διαγράμματα Ροής
Εργαστήριο 2 - Διαγράμματα Ροής
Εργαστήριο 2 - Διαγράμματα ροής ΙΙ
Εργαστήριο 3 - Διαγράμματα ροής - Δυαδική Αναζήτηση
Εργαστήριο 4 - Python
Python (Μέρος 1)

Εισαγωγή στην Python, Αριθμητικά Παραδείγματα

Python (Μέρος 2)

Χρήση Βιβλιοθηκών (Modules), Παράδειγμα: Υπολογισμός Τριωνύμου

Python (Μέρος 3)

Δημιουργία Προγράμματος

Python (Μέρος 4)

Ανάλυση Προγράμματος (Μέρος Α)

Python (Μέρος 5)

Ανάλυση Προγράμματος (Μέρος Β)

Python (Μέρος 6)

Παραδείγματα με Λίστες

Python (Μέρος 7)

Παράδειγμα: Παιχνίδι "Μάντεψε τον Αριθμό" (Επεξήγηση Δυαδικής Αναζήτησης)

Python (Μέρος 8)

Παράδειγμα: Υπολογισμός του π με Τυχαίους Αριθμούς

Άσκηση 1 - Open Courses