ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

6η Διάλεξη Δαπάνες παραγωγής (4)

 

Περιεχόμενα 6ης Διάλεξης

1.Κατάταξη Δαπανών
- Δαπάνες Εδάφους, εργασίας κεφαλαίου
- Η απόσβεση
- Σταθερές και Μεταβλητές Δαπάνες
2.Τρόποι Επιμερισμού Γενικών Δαπανών
- Επιμερισμός Γενικών Δαπανών
- Ένα παράδειγμα
 
 
Παρουσίαση 6 Δαπανες Παραγωγης (4)
Η παρουσίαση της 6ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων6