ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

2η Διάλεξη Συντελεστές παραγωγής (4) a

 

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης α μέρους

 

Συντελεστές Παραγωγής
1.Η φύση (environment)
I.Το έδαφος και οι ιδιότητες του,
- Οικονομικές ιδιότητες
- Φυσικά Χαρακτηριστικά
- Αξιολόγηση εδάφους
- Χρήσεις γης ? πολιτική γης 
II.Το κλίμα,
III.Το έμβιο,
IV.Άλλοι φυσικοί Πόροι
 
 
Παρουσίαση 2 Συντελεστές παραγωγής (4)
Η παρουσίαση της 2ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων2