ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η ανάπτυξη υλικών τα οποία θα συνδυάζουν ικανοποιητική απόδοση σε διαφορετικές απαιτήσεις είναι είτε υψηλού κόστους,είτε ανέφικτη. 

Για το λόγο αυτό, η έρευνα των μεταλλικών υλικών εστιάζεται τα τελευταία χρόνια σε δύο περιοχές:α) στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών, μελετώντας την σύσταση και τη δομή τους (ανάπτυξη νέων κραμάτων, σύνθετα υλικά κλπ.)
β) στη βελτίωση των ιδιοτήτων των υλικών που αφορούν την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον (πχ. οξείδωση, διάβρωση, τριβή), αποσκοπώντας δηλαδή στη βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των υλικών, καθώς η επιφάνεια αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ ενός υλικού και του περιβάλλοντός του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΥΣ

 

?ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
?Η διεργασία της Χημικής Εναπόθεσης Ατμών (CVD)
?CVD στερεάς κλίνης
?Αλουμινίωση στερεάς κλίνης
?ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
?Επιστρώματα καρβιδίου του τιτανίου (TiC) σε xάλυβες
?Επιστρώματα μαγνησίου και κραμάτων του
?ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ