ΔΙΑΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ

Μελετάται η διάχυση ενός υγρού μέσω ενός κυττάρου  διάχυσης μέσα σε ένα άλλο υγρό. Επίσης μελετάται η διάχυση ενός αερίου μέσα σε ένα αέριο χρησιμοποιώντας το κελί του Arnold.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ.doc