ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ

Προσδιορίζεται πειραματικά η οπισθέλκουσα δύναμη που ασκείται σε διάφορα σφαιρικά σωματίδια κατά την κίνησή τους μέσα σε δύο ρευστά. Επίσης προσδιορίζονται και τα ιξώδη των δύο ρευστών.