ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη της απόδοσης της καταλυτικής οξείδωσης του αιθυλενίου με καταλύτη Pd/YSZ σε διαφορές θερμοκρασίες. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της σύστασης των αντιδρώντων και προϊόντων στην οξείδωση του  θα γίνει με χρήση αέριου χρωματογράφου και αναλυτή υπερέρυθρου .