ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ H-TEC

Στη παρούσα άσκηση θα γίνει η παραγωγή, αποθήκευση και κατανάλωση του υδρογόνου και οξυγόνου σε μια μονάδα η οποία αποτελείται από τρία τμήματα: (1) ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο, (2) ένα ηλεκτρολυτικό κελί και (3) μια κυψέλη καυσίμου. Γενικός σκοπός είναι να δουλέψετε σε μια συσκευή «πράσινης» τεχνολογίας η οποία είναι μικρογραφία μιας σύγχρονής μονάδας παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης  Η2 και Ο2.