ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (BATCH).

Σκοπός είναι να μάθετε πως προσεγγίζεται η μελέτη μιας αντίδρασης και παράλληλα να δουλέψετε σε μια αυτοματοποιημένη συσκευή που είναι μικρογραφία ενός πραγματικού αντιδραστήρα.