6. Δραστική Λάσπη

Εισαγωγή στη διεργασία ενεργού ιλύος. Στάδια και βασικός σχεδιασμός με παραδείγματα. Συνοπτική παρουσίαση των παραλλαγών ενεργού ιλύος.

Μάθημα 6ο - Δραστική Λάσπη