3. Προεπεξεργασία Αστικών Υγρών Αποβλήτων

Στόχος της προεπεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων και παρουσίαση των σταδίων της με αντίστοιχα παραδείγματα.

Μάθημα 3ο - Προεπεξεργασία Αστικών Υγρών Αποβλήτων