Γενικά για Φίλτρα

Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου, ΙΙR και FIR συστήματα, Απόκριση Συχνότητας, πόκριση Μέτρου και Φάσης, Ιδανικές και Πρακτικές Προδιαγραφές Φίλτρων, Φίλτρα Γραμμικής Φάσης, Περιοχες Μόνιμης και Μεταβατικών αποκρίσεων Φίλτρων, Θέματα Ευστάθειας Φίλτρων.   

dsp_3