Η ΓΛΩΣΣΑ C++

Εισαγωγή στην Γλώσσα Προγραμματισμού C++. Σύγκριση με την Java. Βασικές δομές ελέγχου, συναρτήσεις και μεταβλητές. Πίνακες και δείκτες.