Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ  (έχει λήξει)

Αυτό το τεστ περιέχει 4 ενδεικτικές ερωτήσεις θεωρίας, 2 java και 2 cpp. Έχει χρονικό περιορισμό 10 λεπτά.

Έναρξη: 27/6/20, 9:00 π.μ.
Λήξη: 12/9/20, 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  (έχει λήξει)

Το τεστ αυτό περιέχει 4 ενδεικτικές ερωτήσεις προγραμματισμού, 2 java και 2 cpp. Έχει χρονικό περιορισμό 10 λεπτών.

Έναρξη: 27/6/20, 9:00 π.μ.
Λήξη: 12/9/20, 11:55 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι