Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Εξαγωγή Κανόνων
  • Δένδρα Απόφασης
  • Αλγόριθμος ID3
  • Αλγόριθμος C4.5
Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Εξαγωγή Κανόνων