Προγραμματισμός Βασισμένος Σε Κανόνες
  • Κανόνες Παράγωγης
  • Μέθοδοι Συλλογισμού
  • Μέθοδοι Εξαγωγής Συμπερασμάτων