Συναρτήσεις-Δομές Ελέγχου
  • Συναρτήσεις Χρήστη
  • Έλεγχος Ροής Προγράμματος
  • Αναδρομικές Συναρτήσεις
  • Συνάρτηση Let