Ενότητα 01: Εισαγωγή: Περίοδοι της Ιστορίας της Μουσικής- Γέννηση του Μουσικού Θεάτρου

Το μάθημα επιδιώκει αφενός να εισάγει τους φοιτητές στο μουσικό θέατρο, και πιο συγκεκριμένα στη βασικότερη  μορφή του μουσικού θεάτρου, την όπερα και αφετέρου να παρουσιάσει τις περιόδους, την εξέλιξη, τα είδη, τις σημαντικότερες μορφές της και τους αντιπροσωπευτικότερους συνθέτες της.