Ενότητα 5.

Εξοικείωση με τις δυνατότητες κίνησης του σώματος.