Η θερμική διαστολή και συστολή των υλικών

Στην ενότητα αυτή μελετάται το φαινόμενο της θερμικής διαστολής και συστολής των υλικών μέσα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται (α) η κατ' όγκον διαστολή και συστολή, (β) η επιφανειακή διαστολή και συστολή και (γ) η γραμμική διαστολή και συστολή.