Η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας

Παρουσιάζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως στόχους την προσέγγιση της ιδέας ότι (α) ο ήλιος και η γη συνυπάρχουν σε έναν ενιαίο χώρο μαζί με άλλους πλανήτες και (β) η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας οφείλεται στην περιστροφή της γης περί τον άξονά της