Η γη ως ουράνιο σώμα

Παρουσιάζονται δραστηριότητες οι οποίες μελετούν (α) το σφαιρικό σχήμα της γης, (β) το ηλιοκεντρικό σύστημα πλανητών στο οποίο ανήκει η γη και (γ) το γεγονός ότι η γη αποτελεί μία φυσική περιοχή στην επιφάνεια της οποίας ζουν και αναπτύσσουν δραστηριότητα οι άνθρωποι