Παίζοντας με το νερό

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες μελετούν (α) τη δυνατότητα του νερού, ως υγρό, να παίρνει το σχήμα των δοχείων μέσα στα οποία τοποθετείται, (β) τις αυξομειώσεις της πίεσης του νερού και (γ) το φαινόμενο της επίπλευσης και βύθισης σωμάτων.