Διάλυση

Παρουσιάζονται τα εμπόδια τα οποία συναντά η σκέψη των μαθητών προσχολικής ηλικίας σχετικά με το θέμα διαλυτών και μη διαλυτών στερεών ουσιών στο νερό, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό την υπέρβαση των εμποδίων αυτών