6η Θεματική Ενότητα: Φάκελος εργασιών-Φάκελος μαθητή/ Portfolio (οργάνωση και αξιοποίηση)