Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΙΙ

Νατάσσα Ράικου, Αγγελική Βελλοπούλου, Αγγελική Τζαβάρα, Ανδρομάχη Φιλιππίδη, Μαρία Φραγκάκη, Βασιλική Φωτοπούλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο, σε επίπεδο α. θεωρητικών διαλέξεων, β. εργαστηριακών ασκήσεων, και γ. εφαρμογής στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού, οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος, υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με την εκπαιδευτική πρακτική, καθώς και στη σημασία της προσαρμοστικότητας στις συνθήκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  23822
Αρ. Προβολών :  133121

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -