5η Θεματική Ενότητα: Η συνεργασία μεταξύ των παιδιών (σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργασίας και μέθοδοι/τεχνικές)