2η Θεματική Ενότητα: Μαθησιακά πλαίσια (σχέδια εργασίας, οργανωμένο πρόγραμμα, διερεύνηση, ρουτίνες)