Επίλυση Προβλημάτων - Επιμέρους διαδικασίες
Παρουσίαση των επιμέρους διαδικασιών της επίλυσης προβλημάτων, όπως ο σχεδιασμός, το αιτιώδες συμπέρασμα, η αναλογία, η χρήση εργαλείων και ο επιστημονικός και επαγωγικός συλλογισμός που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά. Αλλαγές στην  αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασιών έχουν μεγάλη σχέση με τις αλλαγές στην συνολική διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων.