Θεωρίες Επεξεργασίας Πληροφοριών για την Γνωστική Ανάπτυξη
Παρουσίαση των ομοιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών, οι οποίες έχουν σαν κοινό στοιχείο την αναφορά στην ένταση που διακρίνει τη σκέψη των παιδιών που παράγεται αδιάκοπα από τα παιδιά καθώς αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους τους παρά τις περιορισμένες τους ικανότητες και τα εμπόδια που θέτει ο εξωτερικός κόσμος.
Εισαγωγή στα δομικά χαρακτηριστικά και τους μηχανισμούς και τις διεργασίες που είναι κοινοί για όλες τις θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών.
03. Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών