Εισαγωγή στη γνωστική ανάπτυξη
Ορισμός της σκέψης των παιδιών και παρουσίαση των κρισιμότερων ερωτημάτων που εμπίπτουν στο χώρο της γνωστικής ανάπτυξης.