Διαπολιτισμική εκπαίδευση/κατάρτιση εκπαιδευτικών: Διαχείριση ετερότητας και δημιουργία στερεοτύπων στο Νηπιαγωγείο
Στην 13η ενότητα θα τεκμηριωθεί θεωρητικά η έννοια του στερεότυπου και θα αναλυθούν οι κατηγορίες στερεοτύπων που φέρνουν τα νήπια στο σχολείο. Επιπλέον, θα αναλυθεί το μοντέλο/ αρχές/τυπολογία της διαπολιτισμικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και θα γίνει συνοπτική αναφορά στην έννοια της διαπολιτισμικής ικανότητας.