Σχεδιασμός παρέμβασης για τις προκαταλήψεις: ένας πρακτικός οδηγός
Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι διαφορετικές φάσεις σχεδιασμού μιας στρατηγικής ενάντια στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Θα αναλυθεί, επίσης, η έννοια στερεότυπο ενώ θα παρουσιαστούν στρατηγικές διαπολιτισμικής επικοινωνίας.