Ορισμοί και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο
Ορίζονται οι έννοιες της διαπολιτισμικότητας, της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/ αγωγής και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το πολυπολιτισμικό προφίλ των ελληνικών σχολείων.