Η συγγραφή εμπειρικής έρευνας: από την έρευνα στο κείμενο

Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται τα βασικά ζητήματα που θέτει η συγγραφή της εμπειρικής έρευνας και συγκεκριμένα η διαδικασία δημιουργίας και αξιολόγησης της ποιότητας τέτοιου είδους κειμένων, καθώς και η προσαρμογή του κειμένου στις ανάγκες (π.χ. πτυχιακή εργασία, άρθρο για δημοσίευση, ανακοίνωση για συνέδριο).