Βρεφική Ηλικία: Κοινωνική & Συναισθηματική Ανάπτυξη
Παρουσίαση των θεμελιωδών πλευρών της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των βρεφών:
  • Η δημιουργία συναισθηματικών δεσμών των βρεφών με αυτούς που τα φροντίζουν
  • Η επίδραση της εμπειρίας στη διαδικασία δημιουργίας συναισθηματικών δεσμών