Οι τρεις πρώτοι μήνες: Αισθητηριακή αντίληψη του περιβάλλοντος & Οργάνωση της συμπεριφοράς
Παρουσίαση των αναπτυξιακών αλλαγών που συντελούνται στο πρώτο κρίσιμο τρίμηνο της ζωής ενός βρέφους
  • Η λειτουργία της αίσθησης και της αντίληψης στα νεογέννητα
  • Οι ικανότητες των βρεφών να επενεργούν στον κόσμο