Προγεννητική Ανάπτυξη & Γέννηση
Παρουσίαση των θεμάτων:
  • Η ανάπτυξη του εμβρύου κατά την προγεννητική περίοδο
  • Η επίδραση της εμβρυικής περιόδου στη μετέπειτα ανάπτυξη
  • Η γέννηση και οι επιπλοκές κατά την γέννηση
  • Η επίδραση των επιπλοκών αυτών στη μετέπειτα ανάπτυξη
  • Οι απαρχές των κοινωνικών σχέσεων