Οι Φυσικές Επιστήμες στα Αναλυτικά Προγράμματα του ελληνικού νηπιαγωγείου: το παράδειγμα της «διάλυσης υλικών στο νερό»

Η τρίτη ενότητα προσεγγίζει την ένταξη των Φυσικών στα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα η ενότητα διαπραγματεύεται την έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος, τα παραδοσιακά και σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, η θέση που κατέχουν οι Φυσικές Επιστήμες στο Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ).