Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκπαίδευση

Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται το ζήτημα στης ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προσεγγίζεται η χρήση των ΤΠΕ κατά τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών και στη συνέχεια το εκπαιδευτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των ΤΠΕ. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι προσδοκίες και η πραγματικότητα της χρήσης τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.