Οι στόχοι -εμπόδια

Στην ένατη ενότητα προσεγγίζεται η έννοια των στόχων - εμποδίων ως θεμελιώδους έννοιας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και παρουσιάζεται η στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων.