Οι βιωματικές νοητικές παραστάσεις

Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται η σημασία των βιωματικών νοητικών παραστάσεων (ΒΝΠ) των παιδιών για διάφορα ζητήματα της καθημερινόητας, στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία.

7. Οι βιωματικές νοητικές παραστάσεις (με Wallon).pdf