Ν.Βρεττάκος

Αναλυτική εργοβιογραφική αναφορά στο Ν.Βρεττάκο και στο ποιητικό του έργο-Η ιδιαίτερη σχέση του με τη Γενιά του ?30 ? Περίοδοι της ποίησής του, Ποιητικές Συλλογές (χρονολογική και αισθητική εξέταση), Αισθητικές επιρροές, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ? Θεματικά στοιχεία και πηγές έμπνευσης της ποίησης του Ν.Βρεττάκου-Η ξεχωριστή θέση του Ταΰγετου και του γενέθλιου τόπου. 

Ενότητα 6: Ν.Βρεττάκος

Ψηφιακές πηγές

Ενότητα 6: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
  1. Η ιδιαίτερη θέση του Ν.Βρεττάκου στη Γενιά του ?30.
  2. Οι έννοιες της αγάπης και του ήλιου παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ποίηση του Ν.Βρεττάκου: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας με αναφορά σε συλλογές ή ποιήματά του.
  3. Αξιοποιώντας κυρίως αισθητικά κριτήρια, ποια ποιητική συλλογή του Ν.Βρεττάκου θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύει εμφανέστερα την ποιητική του; Ποιο θεματικό στοιχείο κυριαρχεί;
  4. Η σχέση του Ν.Βρεττάκου με το Γ.Ρίτσο: Να αναζητήσετε στοιχεία που δείχνουν την ποιητική και αισθητική τους συγγένεια. 
  5. Συγκρίνοντας την ποιητική του Ν.Βρεττάκου με την ποιητική των άλλων ποιητών της Γενιάς του ?30, ποια νομίζετε ότι είναι η συμβολή στην πορεία εξέλιξης της Νεοελληνικής Ποίησης;