Γενικά-Εισαγωγικά

Εισαγωγικές έννοιες-Διασαφήνιση όρων («Λογοτεχνία», «Ποίηση», «Φιλολογία», «Θεωρία Λογοτεχνίας», κ.ά.) ? Περίοδοι της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ? Αισθητικά/Λογοτεχνικά Ρεύματα (Κλασικισμός, Ρομαντισμός, Παρνασσισμός, Ρεαλισμός-Νατουραλισμός, Συμβολισμός, Υπερρεαλισμός, Μοντερνισμός)-Χαρακτηριστικά (Μορφή-Περιεχόμενο)-Εκπρόσωποι) ? Σταθμοί στην εξέλιξη της Νεοελληνικής Ποίησης-Από τον Κ.Καβάφη στο Γ. Σεφέρη (Γενιά του ?30)-Χαρακτηριστικά-Εκπρόσωποι.

Ενότητα 1: Γενικά-Εισαγωγικά

Βιβλιογραφικές αναφορές ενότητας:

 1. Αθανασόπουλος, Β. Το ποιητικό τοπίο του ελληνικού 19ου και 20ού αιώνα. Τόμος Γ΄. Αθήνα: Καστανιώτης, 2007.
 2. Βελουδής, Γ. Γραμματολογία: Θεωρία Λογοτεχνίας. Αθήνα: Πατάκης, 2002.
 3. Δημητρακόπουλος, Φ.Α. Ο Νεοελληνισμός στη Λογοτεχνία. 19ος-20ός αι.: Με θεωρητικά κεφάλαια και αντιπροσωπευτικά κείμενα. Αθήνα: Επικαιρότητα, 1990.
 4. Ήγκλετον, Τ. Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. Μτφρ. Μ. Μαυρωνάς. Αθήνα: Οδυσσέας, 22008.
 5. Κρασανάκης, Α. Λογοτεχνία & Ρητορική. Αθήνα: 2005. <http://www.krassanakis.gr/logotechnia.htm>
 6. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Από τη Λογοτεχνία στη Φιλολογία: Θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της σπουδής της. Αθήνα: Δόμος, 2010.
 7. Μαστροδημήτρης, Π. Δ. Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία. Αθήνα: Δόμος, 2005.
 8. Πολίτης, Λ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 172009.
 9. Vitti, M. Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012.
 10. 10. Vitti, M. Η γενιά του ?30: Ιδεολογία και μορφή. Αθήνα: Ερμής, 2000.
Ερωτήσεις Ενότητας 1
 1. Διαφορές Λογοτεχνίας-Φιλολογίας-Θεωρίας Λογοτεχνίας.
 2. Να αναζητήσετε πεζά/ποιητικά κείμενα που είναι επηρεασμένα από τον Παρνασσισμό ή το Ρομαντισμό και να τα συγκρίνετε μεταξύ τους. 
 3. Αφού εντοπίσετε πεζά/ποιητικά κείμενα, των οποίων οι δημιουργοί έχουν επηρεαστεί από το Ρεαλισμό ή το Συμβολισμό, να τα συγκρίνετε μεταξύ τους. 
 4. Ποια περίοδος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας επηρέασε, κατά τη γνώμη σας, καταλυτικότερα την εξέλιξη της σύγχρονής μας ποιητικής παραγωγής; Αφού αναζητήσετε σχετικά θεωρητικά κείμενα/μελέτες, να επιχειρηματολογήσετε με βάση ιστορικά/αισθητικά κριτήρια/στοιχεία.
 5. Από τον Κ.Π.Καβάφη στο Γ.Σεφέρη: Πώς κατανοείτε μια τέτοια μετάβαση, ιστορικά και αισθητικά, καθώς και τη δυναμική των δημιουργών που την πλαισίωσαν;