Εργαστήρια-Λέσχες Ανάγνωσης

Στο πλαίσιο του μαθήματος προσφέρονται εργαστήρια που οργανώνονται  με βάση τη λογική των Λεσχών Ανάγνωσης και έχουν συνολική διάρκεια είκοσι έξι (26) ωρών. Τα εργαστήρια αυτά λειτουργούν με ομάδες φοιτητών-αναγνωστών/φοιτητριών-αναγνωστριών, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους/τις δεκαπέντε (15), και υλοποιούνται σε τρεις κύκλους. Σε κάθε κύκλο που διαρκεί τέσσερις (4) εβδομάδες συμμετέχουν δύο ομάδες, τα μέλη των οποίων παίρνουν μέρος σε τέσσερις (4) ωριαίες συναντήσεις, μία κάθε εβδομάδα. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια ξεχωριστή αίθουσα του Παιδικού Σταθμού που λειτουργεί δίπλα στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

 

Τα εργαστήρια-Λέσχες Ανάγνωσης έχουν περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αν και διατηρούν τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία μιας Λέσχης Ανάγνωσης (ομάδα αναγνωστών που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, επιλογή βιβλίων, ευχάριστος/χαλαρός τρόπος/τόνος συζήτησης, συναντήσεις σε τακτά διαστήματα, καλλιέργεια της σχέσης με το διάβασμα, τήρηση κανόνων λειτουργίας με τη βοήθεια συντονιστή/συντονίστριας τουλάχιστον στην αρχή, κ.ά.). Αυτό που κυρίως διαφοροποιεί τις συγκεκριμένες Λέσχες Ανάγνωσης από μια «κλασική» Λέσχη Ανάγνωσης είναι τόσο το είδος των βιβλίων που παρουσιάζονται-συζητούνται όσο και ο τρόπος της συζήτησής τους. Δεν επιλέγονται βιβλία για ενηλίκους αλλά σύγχρονα εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά/νήπια, τα οποία οι φοιτητές/φοιτήτριες διαβάζουν ως ενήλικοι και όχι σαν παιδιά. Κατά τη φάση της συζήτησης/παρουσίασης εμπλέκονται ως συναναγνώστες-θεατές-παρατηρητές τα προνήπια (ή και τα νήπια) που φοιτούν στο Σταθμό, τα οποία κάθονται σε μαξιλάρια ανάμεσα στους φοιτητές/στις φοιτήτριες και συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Έτσι, οι φοιτητές/φοιτήτριες εξοικειώνονται με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία μιας Λέσχης Ανάγνωσης, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν τη δυναμική των εικονογραφημένων λογοτεχνικών κειμένων που αξιοποιούνται κυρίως στο χώρο του Νηπιαγωγείου και τη μοιράζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μικρούς ?συναναγνώστες? τους.

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Λέσχες Ανάγνωσης
Reading Group Guides
Bloomsbury: Book groups