Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων στο Νηπιαγωγείο - Εναλλακτικές αφηγήσεις

Γενικά-Σύγχρονη προβληματική (Λογοτεχνία και Νηπιαγωγείο: «συγκοινωνούντα δοχεία δημιουργικότητας»). Διαμόρφωση-αναμόρφωση της βασικής εμπειρίας της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από τη Λογοτεχνία.  Η Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο και ο ρόλος του/της νηπιαγωγού. Εναλλακτικές δραστηριότητες/αφηγήσεις [Θέατρο για Παιδιά (έννοια-ιστορία-είδη-μορφές), Θεατρικές δραστηριότητες-θεατρικό παιχνίδι (τύποι-επίπεδα-φάσεις-άξονες), Το θεατρικό παιχνίδι ως δυνατότητα προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων από τα νήπια. Μεταμυθοπλαστικές τεχνικές σε βιβλία για μικρά παιδιά (τεχνικές, λειτουργία, κ.λπ.). Διαπολιτισμική Λογοτεχνία-Διαφορετικότητα-Ετερότητα σε εικονογραφημένα βιβλία για μικρά παιδιά].

Ενότητα 6 - Παρουσίαση
Ενότητα 6 - Σημειώσεις

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Αναγνωστοπούλου, Δ. (2004). «Λογοτεχνία και Ετερότητα: Η έννοια και η εικόνα του ξένου και του διαφορετικού σε λογοτεχνικές αφηγήσεις για παιδιά». Στο: Κατσίκη-Γκίβαλου Α. (επιμ.). Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 350-355.
 2. Αναγνωστοπούλου, Δ. Λογοτεχνική πρόσληψη στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης, 2002.
 3. Γκόβαρης, Χ. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα: Διάδραση, 2011.
 4. Hunt, P. (ed.). Literature for Children: Contemporary Criticism. London: Routledge, 1992.
 5. Κανατσούλη, Μένη. Εισαγωγή στη Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας Σχολικής και Προσχολικής Ηλικίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 22007.
 6. Κανατσούλη, Μ. Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, 2000.
 7. Κατσίκη-Γκίβαλου, Ά., & Πολίτης, Δ. (επιμ.). Καλλιεργώντας τη  Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και προοπτικές. Αθήνα: Διάδραση, 2013.
 8. Κουρετζής, Λ. Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του. Αθήνα: Ταξιδευτής, 2008.
 9. Μπρασέρ, Φ. 1001 δραστηριότητες, για να αγαπήσω το βιβλίο: Διηγούμαι, ανακαλύπτω, παίζω, δημιουργώ. Μτφρ. Ε. Γεροκώστα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2003.
 10. Norton, Donna. Μέσα από τα Μάτια ενός Παιδιού: Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Φ. Καπτσίκη-Σ. Καζαντζή. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007.
 11. Οικονομίδου, Σούλα. Χίλιες και Μία Νύχτες: Η Νεοτερικότητα στη Λογοτεχνία για Μικρές Ηλικίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.
 12. Παπανικολάου, Ρ., & Τσιλιμένη, Τ. Η Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: Καστανιώτης, 1992.
 13. Πολίτης, Δ. (επιμ.). Λογοτεχνικό Βιβλίο και Σχολείο. Αθήνα: Παπαδόπουλος, 2008.
 14. Τζούλης, Χ. Μυθο-λογία και Προσχολική Αγωγή. Γιάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000.
 15. Χαντ, Π. Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Ε. Σακελλαριάδου & Μ. Κανατσούλη. Αθήνα: Πατάκης, 2001.