Ποίηση

Γενικά-Εισαγωγικά-Εννοιολογικά, Ορισμοί, Διάκριση όρων («Παιδική Ποίηση» ή «Ποίηση για Παιδιά»), Ποίηση και μικρά παιδιά. Προσδιοριστικά στοιχεία της ποίησης [εσωτερικά (δραματικό στοιχείο-αφηγηματικό στοιχείο-περιγραφή-στοχασμός-μεταφορά-ειρωνεία)-εξωτερικά (μέτρο, στίχος, στροφή, τόνος-ρυθμός, ομοιοκαταληξία, αστιξία, τομή, παρήχηση, επανάληψη, εικονοποιία, κ.ά.)], Γενικά χαρακτηριστικά-Κριτήρια καταλληλότητας της Ποίησης για Παιδιά, Εντολές του Kornei Tchoukowsky (Καρνέγι Τσουκόφσκι). Ενδεικτικές ποιητικές δραστηριότητες με/για τα μικρά παιδιά.

Ενότητα 5 - Παρουσίαση
Ενότητα 5 - Σημειώσεις

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Ακριτόπουλος, Α. Η Ποίηση για Παιδιά και Νέους: Έρευνα, Μελέτη και Διδασκαλία. Αθήνα: Ηρόδοτος, 1993.
 2. Καρακίτσιος, Α. Ποίηση για παιδιά και νέους: Αναθεωρήσεις και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Ζυγός, 2008 
 3. Καρακίτσιος, Α. Σύγχρονη Παιδική Ποίηση. Αθήνα: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2002.
 4. Norton, D. Μέσα από τα Μάτια ενός Παιδιού: Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία. Μτφρ. Φ. Καπτσίκη-Σ. Καζαντζή. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007.
 5. Σακελλαρίου, Χ. Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ελληνική και Παγκόσμια: Από την Αρχαιότητα ως τις Μέρες μας, με Στοιχεία Θεωρίας. Αθήνα: Νόηση, 102009.
 6. Tsilimeni, T. & Panaou, P. «Poetry for young people in Greece: Themes, forms, types and trends». Bookbird 49(2) (2011): 17?24 <http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/bookbird/v049/49.2.tsilimeni.html>[Ημερομηνία προσπέλασης: 15/2/2015].
Ενότητα 5: Ερωτήσεις/ Δραστηριότητες/Προτάσεις για αναστοχασμό
 1. Παιδική Ποίηση ή Ποίηση για Παιδιά; Μέσα από τη διάκριση των όρων να συζητήσετε το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα προσδιοριστικά στοιχεία της ποίησης που απευθύνεται στα μικρά παιδιά.
 2. Μοντέρνα (άλογα) ή παραδοσιακά ποιήματα για παιδιά; Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα κάθε κατηγορίας, τρόποι ιδιαίτερης χρήσης/αξιοποίησής τους στο Νηπιαγωγείο.
 3. Αφού αναζητήσετε σε μια ανθολογία Παιδικής Ποίησης ποιήματα που βασίζονται στην επανάληψη ήχων/ομοιοκαταληξία, στην παρήχηση (του αρχικού  συμφώνου ή φωνηέντων), κ.ά., να σχεδιάσετε δραστηριότητες προφορικής παρουσίασης κάποιων από αυτά σε νήπια.
 4. Να συγκροτήσετε δύο δραστηριότητες ποίησης στο πλαίσιο ενός από τους Τομείς Ανάπτυξης των νηπίων ή μιας από τις γνωστικές περιοχές που συγκροτούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. (Μπορείτε να δοκιμάσετε τις παραπάνω δραστηριότητες κατά τη διάρκεια/με την ευκαιρία μιας επαφής σας με νήπια, π.χ. στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησής σας σε ένα Νηπιαγωγείο, κ.α.).
 5. Να συγκρίνετε το ύφος ενός παλαιότερου χιουμοριστικού ποιητή (π.χ. του Edward Lear), καθώς και το περιεχόμενο κάποιων ποιημάτων του, με το ύφος ενός νεότερου (ή σύγχρονού μας) ποιητή (π.χ. του Γ.-Μ. Μαρίνου, της Θ. Χορτιάτη, κ.ά.). (Ομοιότητες-διαφορές).
 6. Νήπια-δημιουργοί ποιημάτων: Να αναζητήσετε στη σύγχρονη Βιβλιογραφία απόψεις και ιδέες για τους τρόπους εμπλοκής των νηπίων στη δημιουργία ποιημάτων.